• بهره‌مندی از برترین و مجرب‌‌ترین کادر اساتید زبان جهت کسب بهترین نتیجه آموزشی

 • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه کودکان

 • استفاده از مدرن‌ترین سامانه آموزشی در قالب کلاس‌های هوشمند با تجهیزات آموزشی مرتبط

 • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه نوجوانان

 • بکارگیری تکنولوژی روز جهت ارتباط و تثبیت آموزش در طی دوره آموزشی در خارج از موسسه

 • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه بزرگسالان (مقدماتی)

مجوز‌های فعالیت موسسه گویش و دیگر موسسات همکار
 • مجوز فعالیت شعبه سعادت آباد
 • مجوز فعالیت شعبه آپادانا
 • مجوز فعالیت شعبه نورباران
 • مجوز فعالیت شعبه پروین
 • مجوز فعالیت شعبه بهارستان
 • مجوز فعالیت شعبه ملک‌شهر
 • مجوز فعالیت کیان فردای سپاهان (جی)
 • مجوز فعالیت ناهید رخشان (دروازه تهران)
 • مجوز فعالیت مهر کاوش کاوه
 • مجوز فعالیت سیب دانش (آبشار)
 • مجوز فعالیت آوای نقش جهان (باغ قوشخانه)
 • مجوز فعالیت آوای نصف جهان (بلوار کشاورز)
 • مجوز فعالیت کلام بین‌الملل (آتشگاه)
 • مجوز فعالیت سخن گویا (شاهین شهر)