• بهره‌مندی از برترین و مجرب‌‌ترین کادر اساتید زبان جهت کسب بهترین نتیجه آموزشی

  • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه کودکان

  • استفاده از مدرن‌ترین سامانه آموزشی در قالب کلاس‌های هوشمند با تجهیزات آموزشی مرتبط

  • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه نوجوانان

  • بکارگیری تکنولوژی روز جهت ارتباط و تثبیت آموزش در طی دوره آموزشی در خارج از موسسه

  • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه بزرگسالان (مقدماتی)

فرم ثبت‌نام فراگیران جدید