• بهره‌مندی از برترین و مجرب‌‌ترین کادر اساتید زبان جهت کسب بهترین نتیجه آموزشی

  • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه کودکان

  • استفاده از مدرن‌ترین سامانه آموزشی در قالب کلاس‌های هوشمند با تجهیزات آموزشی مرتبط

  • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه نوجوانان

  • بکارگیری تکنولوژی روز جهت ارتباط و تثبیت آموزش در طی دوره آموزشی در خارج از موسسه

  • دوره آمادگی و آزمون دیپلم طبق استانداردهای بین المللی ویژه بزرگسالان (مقدماتی)

استعلام دوره‌‌های آموزشی
فرم درخواست استعلام
توضیحات درخواست استعلام دوره‌های گذرانده فراگیر درخواست استعلام دوره‌های گذرانده فراگیر برای سازمان‌هایی طراحی شده است که می‌خواهند نسبت به وضعیت آموزشی و هزینه‌های دریافتی دوره مورد نظرشان از موسسه گویش استعلام نمایند ، سازمان مربوطه با وارد کردن نام خود و کد‌ملی فراگیر و شماره قبض ثبت‌نام مرتبط با دوره مورد نظر در هر زمان می‌توانند استعلام رسمی و قابل استناد موسسه را از طریق این فرم دریافت کنند. قبض و نام سازمان درخواست کننده به همراه زمان درخواست و آدرس IP درخواست‌کننده جهت بررسی‌های کیفی موسسه ذخیره خواهد شد.